Rammeplanen for ingeniørfag fastsetter at du skal ha totalt 10 studiepoeng innen fysikk. Hva som fysikken inneholder, vil avhenge av hvilke studieretning som velges. 

Ingeniørutdanning krever Fysikk 1 fra videregående, noe som betyr at ingeniørutdanningen vil ha mange faglige overlapp mot Fysikk 2 på videregående skole. I tillegg er det noe repetisjon fra Fysikk 1.