Krasjkurs Maxwells ligninger og elektromagnetiske bølger

 

 Walter Levin fra MIT har en svært god forelesning om elektromagnetisk induksjon, Farayds lov, Lens lov samt et godt bevis.

 

Regneeksempel for magnetisk fluks og Faradays lov

 

Sjekk at du har forstått

http://www.mcqslearn.com/applied/physics/mcq/electromagnetism.php

 

 Simulering:

https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics/electricity-magnets-and-circuits