Utskrift

Bernoullis ligning

 

 

 

 

 


 

Bruk av Bernoullis ligning

 

 

 

 

Sjekk at du har forstått

http://www.mcqslearn.com/applied/physics/bernoullis-equation.php

 

 Simulering

https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/fluid-pressure-and-flow