Newtons tre lover 

 

 

 

 Tyngdepunkt

 

Arbeid og energi


 

Rotasjon

 

"Rotational intertia"

 

 

Kraftmoment

 

 

Vinkelmoment

 

Sjekk at du har forstått:

http://highered.mheducation.com/sites/0072996749/student_view0/chapter2/multiple_choice_quiz.html

 

Simulering

https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics/motion