Termodynamikkens første lov

 

 Ideell gass

 

Termodynamikkens andre lov

 

Sjekk at du har forstått

http://examtimequiz.com/multiple-choice-questions-thermodynamics/

 

Simulering:

https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics/heat-and-thermodynamics