Denne nettsiden er et ideelt initiativ, med mål om å være en digital læringsarena for ingeniørfag. 
Ta gjerne kontakt med oss for ideutveksling, bidrag eller samarbeid. 

For å videreutvikle både fagtilbudet og kvaliteten, så søker ingeniørutdanning.no følgende: 
- Master-studenter som kan produsere 5-minutter lange opplæringsvideoer 
- Innsending av reelle obligatoriske oppgaver og eksamensoppgaver 
- Fagansvarlige og programansvarlige
- Strategiske samarbeidspartnere innen næringsliv, studieinstitusjoner og organisasjoner