Det stilles krav i Norge om at alle ingeniørutdanninger, skal ha totalt 10 studiepoeng i kjemi og miljø. Dette kan deles opp i følgende enkeltfag:
- Kjemi 5 stp
- Mijølære 5 stp
 

I tillegg til grunnleggende kjemi-forståelse, så hvert studiested forsøke å tilpasse kjemiundervisningen til de studieprogrammene som de tilbyr. Eksempelvis vil ingeniørstudier innen elektrofag, ha høyere fokus på elektromagnetisme, enn ingeniørstudier i maskinfag. Sistnevnte vil gjerne istedet fokusere mer på materialkjemi, kjemiske bindinger og varmeoverføring. 

 

Videoressurser

KhanAcademy

UiO matmat

NTNU openVideo