Dette seksjonen om grunnleggende kjemi, er i stor grad repetisjon av den kjemien som undervises på videregående. Det er ikke krav om kjemi utover naturfag for opptak til ingeniørstudier, så de som allikevel har hatt dette på videregående, vil oppfatte fagstoffet under som en repetisjon.

 

Atomisk struktur

 

Balansere kjemiske ligninger

 

 

 

Introduksjon til organisk kjemi

 

Hydrokarboner

Videoen er laget av Michael Farabaugh


 

 

Kjemiske bindinger

 

Kjemiske reaksjoner 

 

Forbrenningsreaksjoner

 

Redoks-reaksjoner

 

Elektrokjemi

 

Syrer og baser