Det stilles krav i Norge om at alle ingeniørutdanninger, skal ha totalt 25 studiepoeng innen matematikk og statistikk. Studieinstitusjonene velger selv hvordan dette deles opp, og tilpasser deretter innholdet etter eget ønske. Ofte er dette delt opp i følgende enkeltfag:
- Mattematikk 1 10stp
- Mattematikk 2 10 stp
- Statistikk 5 stp

 

Videoressurser

KhanAcademy

UiO matmat

NTNU openVideo

mathbff

 

Eksamensoppgaver

Eksamen MAT100 2013 HiB

Eksamen MAT2051 2014 UiT

Eksamen IRF30004 2011 HiØ

Eksamen Matematikk300 2007 HiOA

Løsning FO929A 2008 HiOA

 

Kompendier

http://bookboon.com/no/matematikk-1-analyse-av-envariabelfunksjoner-ebook

http://bookboon.com/no/matematikk-2a-lineaer-algebra-ebook

http://bookboon.com/no/matematikk-2b-ebook

http://bookboon.com/no/matematikk-3-ebook