Hva er differenslikninger - En grafisk modellering

 

Første ordens lineær differenslikning - Homogen og Inhomogen

Videoen gir deg en oversikt over både homogene og inhomogene differenslikninger, og dermed hva som skiller disse.

Videoen er laget av Matematisk-naturvitenskaplig fakultet på UiO

  

Andre ordens lineær homogen differenslikning

Videoen er laget av Matematisk-naturvitenskaplig fakultet på UiO

 

Andre ordens lineær inhomogen differenslikning

Videoen er laget av Matematisk-naturvitenskaplig fakultet på UiO

 

System av differenslikninger

Videoen er laget av Matematisk-naturvitenskaplig fakultet på UiO

 

Sjekk at du har forstått

http://www.maths.usyd.edu.au/u/UG/JM/MATH1013/Quizzes/quiz4.html

http://www.maths.usyd.edu.au/u/UG/JM/MATH1013/Quizzes/quiz5.html