Utskrift

 

Differensiallikninger forkortes ofte som difflikninger, så dersom du søker etter norske videoer rundt dette så bruk gjerne begge begrepene. 

 

Første ordens lineære differensiallikninger

Videoen er laget av Matematisk-naturvitenskaplig fakultet på UiO

 

Andre ordens lineære homogene differensiallikninger

Videoen er laget av Matematisk-naturvitenskaplig fakultet på UiO

 

Separable differensiallikninger

Videoen er laget av Matematisk-naturvitenskaplig fakultet på UiO

 

 

Sjekk at du har forstått

Quiz 6. Introduction to Ordinary Differential Equations

Quiz 7. Separable Differential Equations; Integration Techniques

Quiz 8. The Logistic Function; Partial Fractions

Quiz 9. First Order Linear Differential Equations

Quiz 10. Solving Differential Equations; Modelling

Quiz 11. Second Order Linear Differential Equations

Quiz 12. Systems of Differential Equations

 

Kalkulator

https://www.symbolab.com/solver/ordinary-differential-equation-calculator