Videoen er laget av Daniel Barker.

 

Sjekk at du har forstått

http://mathforcollege.com/nm/mcquizzes/08ode/eulers_method.htm