Videoene under beskriver hva integrasjon er og ulike metoder for å integrere. Grunnleggende derivasjon er videregående pensum, og du vil derfor også kunne finne mye faglig innhold fra videregående skoler.  

 

Grunnleggende integrasjon

Videoen er laget av Mathbff

 

 

Substitusjon

Videoen er laget av Mathbff

 

 

Delvis integrasjon

Videoen er laget av Mathbff.

 

Trig substitusjon

Videoen er laget av Mathbff.

 

Delbrøkoppspalting

Videoen er laget av MatematikkTV.

 

Numerisk integrasjon - Trapesmetoden

Videoen er hentet fra patrickJMT

 

Numerisk integrasjon - Simpsons metode

Videoen er laget av MIT OpenCourseWare

 

Numerisk integrasjon - Rektangelmetoden

Videoen er laget av patrickJMT

 

Sjekk at du har forstått:

 

http://quiz.econ.usyd.edu.au/mathquiz/integration/quiz1.php

 

Simulering

https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/calculus-grapher