Videoene under beskriver hva logikk og matematisk resonnering. Denne tematikken har mange norske begreper, og dermed har vi valgt norske videoer. 

 

Utsagnslogikk

Videoen er laget av Institutt for Informatikk, UiO.

 

Boolske operatorer

Videoen er laget av Geir Gran.

 

 

Sjekk at du har forstått

http://www.avatto.com/computer-science/test/mcqs/mathematical-logic/questions/4/1.html