Taylor rekker

 

Potensrekker

Videoen er laget av KhanAcademy

 

 

Sjekk at du har forstått:

http://mathforcollege.com/nm/mcquizzes/11fft/discrete_fourier_transform.htm